VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

 08.04.2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil:

1. deň ich konania na sobotu 25.mája 2019, od 07.00 do 22.00 h
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22.februára 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1.apríla 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 15.apríla 2019.


Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.

Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke: http://www.minv.sk/?volby-ep

Pre konanie volieb v Obci  Mníšek nad Popradom je utvorený 1 okrsok a je určená volebná miestnosť na obecnom úrade.

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • Obec Mníšek nad Popradom, 065 22 Mníšek nad Popradom 126
  • e-mail: obecmnp@stonline.sk

Zoznam aktualít :