STRETNUTIE RODÁKOV - I. ROČNÍK

 31.12.2018

Stretnutie rodákov našej obce sa uskutoční  v dňoch 03.  - 04.08.2019.

Na tomto ozname sledujte ďalsie podrobnosti k programu, kde sa môžete osobne angažovať a pripomienkovať už od januára 2019.


Zoznam aktualít :