STRETNUTIE RODÁKOV OBCE MNÍŠEK NAD POPRADOM

 07.04.2019

Stretnutie rodákov našej obce sa uskutoční dňa 03.08.2019

Na tomto ozname sledujte ďalsie podrobnosti k programu, kde sa môžete osobne angažovať a pripomienkovať už od januára 2019.

Program zatiaľ nie je uzavretý, ešte sa môže pripomienkovať.


Podujatie sa bude konať pod záštitou  predsedu  VÚC  Prešov 
   PaedDr. Milana Majerského, PhD.


Celé podujatie moderuje  Jano  / Jakubčín /  zo skupiny  DRIŠĽÁK

10.00 hod.    -  SV. OMŠA

                   koncelebrovaná kňazmi rodákmi našej obce pri príležítostí 150. výročia posvätenia kostola

13.00 hod.    - ŠČAMBA -  vystúpenie hudobno - zábavnej skupiny

14.00  hod.   - slávnostné otvorenie podujatia

  •           príhovor starostu obce
  •           vystúpenie domáceho detského súboru
  •           udelenie ocenení

15.00  hod.    - HANKA   SERVICKÁ  A  HUD. SKUPINA  FRANTIŠKA  PAVÚKA  - koncert

16.00  hod.    - VLASTA  MUDRÍKOVÁ    -  heligonkárka a speváčka

16.20  hod.    - GORAL - detský folklórny súbor  z Hladovky

16.40  hod.    - VLASTA  MUDRÍKOVÁ  -  heligonkárka a speváčka

17.00  hod.   -  SMAILY - folk-rocková gospelová kapela

17.30  hod.    - PAĽO DZIAK  -  folklórna skupina

18.00  hod.   -  HRDZA -  koncert hudobnej skupiny

19.00  hod    -  DJ SCARY   - diskotéka (nie len) pre mladých

PRE NAJMENŠÍCH

  •  nafukovací hrad 
  •  maskoti Máša a Medveď
  •  predaj cukrovej vaty a popcornu


Zoznam aktualít :